HISTORIKU I SHOQATES

Miresevini tek Shoqata e Artizanatit

Qellimi eshte te krijoje lidhje kombetare midis artizaneve te punimeve Artistike te Shqiperise dhe diaspores shqiptare me qellim te nxise kontaktet per shkembimin e njohurive, eksperiencave, teknologjive, mbrojtjen dhe zhvillimin e metejshem te traditave kombetare te prodhimeve artistike, mbrojtjen e te drejtave te autorit, ti jape karakter kombetar ketyre prodhimeve duke i vendosur vulen e prodhuesit e Albania, mbrojtjen e cmimeve spekullues te ndryshem, te marre  pjese aktive ne strukturat e ekonomise kombetare. Te behet dhe te mbetet nje partner keshillues i organeve shteterore dhe lokale per traditat kombetare te artizanatit shqiptar. Te trajnoje anetaret e vet per ceshtje teknologjike dhe te menaxhimit te prodhimeve artistike, ecurine e tyre, propagandimin e ketyre prodhimeve nepermjet nje buletini te permuajshem. Te marre pjese ne projekte te ndryshme te shoqerise civile qe ofrojne organizatat jo qeveritare nderkombetare.     

Me teper
English English